Robotik Kodlama Sertifika Programı

Robotik Kodlama Sertifika Programı

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı, kişilerin robotik kodlama yapabilmesi için gerekli olan bilgilerin verildiği ve bu bilgiler ile birlikte sertifikanın yani bir yetkinlik belgesinin de verildiği eğitim programıdır. Bu eğitim programları dahilinde eğitim alan kişiler, programlardan kodlama ile ilgili olarak çeşitli yetkinliklere sahip olarak ayrılmakta ve bunun karşılığında bir belge sahibi olmaktadır.

Robotik alanı, elektronik sistemler, bilgisayar sistemleri, makine ve kontrol sistemlerinin tamamını kapsayan bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanında mekanizma tasarımı, donanımların oluşturulması, elektrik bağlantılarının kurulması, dijital özelliklerin eklenmesi ve benzeri gibi pek çok ayrıntı bulunmaktadır. Dolayısı ile robotik alında pek çok mühendislik alanının bir arada kullanıldığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada çocuklara, gelişim dönemlerinde robotik kodlama eğitimi verilmesi oldukça yararlı olmaktadır.

Günümüzde yükselişe geçen eğitim programlarının başında gelen robotik kodlama, yediden yetmişe herkesin rağbet ettiği, robotik öğrenmek isteyen kişilerin kayıt olduğu bir programdır. Bu programa özellikle gelişim çağında olan çocuklar yönlendirilmektedir çünkü bu becerinin kazanılması, çocukların diğer derslerde de başarı kazanmasına aracılık etmekte, gerçek yaşamda çocukların sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilmesine etki etmektedir.

Ülkemizde robotik kodlama eğitimi sertifika programı çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Her kurs programının içeriği farklı olsa da genel olarak benzerlikler göstermektedir ve hemen hemen herkes bu programlardan benzer yetkinlikleri kazanarak mezun olmaktadır.

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı, belirli bir saatten ve içerikten oluşan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı sayesinde kişiler robotik alanı ile ilgili olarak çeşitli yetkinliklere sahip olabilmekte ve tek başlarına robotik kodlama işlemlerini yerine getirebilmektedir. Robotik kodlama, herhangi bir amaç için tasarlanmış olan robotların hareketlerini kontrol etmek ve robot hareketlerini yönlendirmek amacı ile yapılan kodlamayı içermektedir. Burada kodlanan nesne; bir robottur.

Robotik Kodlama

Robotik kodlamada bir probleme yönelik olarak çözüm sunulurken farklı farklı bilişsel beceriler bir arada kullanılmaktadır. Bu eğitimde sorunun çözülebilmesi için ilk olarak sorunun net olarak belirlenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu noktada kişilere, sorunların çözümü için çok yönlü olarak çözümler sunulmakta, sistemik olarak düşünme yetisi verilmekte, olayların ilişkilendirilmesi sağlanmakta, yaratıcı düşünme tetiklenmekte ve eleştirel düşünebilme özelliği kazandırılmaktadır. Aynı zamanda robotik kodlama eğitimi sayesinde, çocukların bilgisayarların başında verimsiz saatler harcaması yerine oldukça verimli ve yararlı bir şekilde zaman harcaması sağlanmaktadır.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de soyut olan kavramların daha kolay öğrenilebilmesi için ve öğretilebilmesi için somutlaştırmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu sebeple, robotik kodlama eğitiminde gerçek robotların kullanılması öğrenmeyi daha kolay ve daha hızlı bir hale getirmektedir. Bu robotlar aracılığı ile yapılan çalışmalarda yapılmakta olan şey; kodlamadır fakat bu durumda kodlanan şey; dokunulabilen, algılanabilen ve ölçümlemesi yapılabilen, somut olarak var olan bir nesne olmaktadır.

Özellikle yeni yeni öğrenmeye başlayan çocuklar için kodlama işlemlerinin somur olarak gerçekleştirilmesi öğrenmeyi direkt olarak etkilemekte ve daha kolay bir hale getirmektedir. Dolayısı ile yapılacak olan kodlamanın somut dünyada gerçekten de var olması oldukça önemlidir. Verilen robotik kodlama eğitimlerinde, robotların hız, ısı, mesafe, ışık ve benzeri gibi kavramların somut olarak işlenmesi öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Robotik kodlama eğitimi, özellikle çocukların diğer becerilerinin ve diğer derslerinin başarısının gelişmesine de etki etmektedir. Mühendislik, fen bilimleri, matematik, fizik gibi alanlardaki başarı, robotik kodlama sayesinde artış gösterebilmektedir. Çünkü bu kodlama eğitimi, çocukların sistemik olarak düşünmelerini geliştirmekte ve problemler karşısında alternatif seçenekler oluşturma durumlarına katkı sağlamaktadır.

Robotik Kodlama Sertifikası Ne İşe Yarar?

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı, eğitim alan kişilere yani özellikle öğrenme çağında olan çocuklara bilişsel beceriler başta olmak üzere pek çok yetkinlikler kazandırmaktadır. Bu sebeple ülkemizde özel okullarda, kreşlerde ve eğitim yuvalarında robotik kodlama eğitimlerini artış göstermektedir.

Robotik Kodlama Sertifikası

Robotik kodlamanın etki alanları kısacası şunlardır:

 • Kişilerin ve özellikle çocukların analitik düşünme ve problemler karşısında çözüm üretme becerilerini geliştirir
 • Çocukların özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur
 • Çocukların kendisini daha iyi ifade etmesini sağlar
 • Çocukların takım çalışması becerilerini arttırır ve iletişim becerilerinin güçlenmesi sağlanır
 • Sorunlar karşısında hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi sağlanır
 • Çocukları, sorunlar karşısında çözüm odaklı olarak tutum sergilemesi sağlanır
 • Çocukların zihinsel olarak becerilerinin gelişmesi sağlanır
 • Çocukların algoritma mantığını öğrenmesi ve bu mantığı geliştirmesi sağlanmaktadır
 • Çocukların tüm eğitim hayatını etkileyecek olan olumlu beceriler kazandırılır
 • Çocukların hayatta ve diğer derslerde başarısının artması sağlanır
 • Ekip çalışması da yapıldığından dolayı çocukların sorumluluklarının farkında olması sağlanır

Robotik kodlama eğitimi, çocukların direkt olarak motor becerilerinin gelişmesine etki etmektedir ve mekanik düzeneklerin çalışma sistemlerini öğrenmesini sağlamaktadır. Bu sebeple, çocukların ilerleyen yıllardaki mesleki tercihlerinin belirlenmesine de yarar sağlamaktadır. Robotik kodlama eğitimlerinin eğlenceli bir şekilde verilmesi, çocukların bu eğitimlere daha fazla ilgi göstermesine ve eğlenerek öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

Robotik kodlama eğitimi sayesinde çocuklar algoritma mantığına ve bu mantığın nasıl kullanıldığına da hakim olmaktadır. Algoritma, herhangi bir problem karşısında problemin çözümü için gerekli olan adımların göstergesidir. Dolayısı ile çocuklar robotik kodlama esnasında algoritma mantığını öğrendikleri için, hayattaki başka diğer sorunlar için de algoritma mantığını uygulayabilmekte, sorunlarına geçerli çözümler üretebilmektedir.

Robotik Kodlama Sertifikası Nasıl Alınır?

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı, robotik kodlama öğrenmek isteyen herkesin başvurusuna açık olan bir eğitim programıdır. Fakat bu eğitimlerin esas hedef kitlesi; çocuklar, okul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri ve lise öğretmenleridir. Aynı zamanda çeşitli kreş ve okulların öğretmenleri de bu kurslara rağbet etmektedir. Fakat bu eğitime katılım sağlanabilmesi için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, isteyen herkes bu eğitimlerden faydalanabilmektedir.

Robotik kodlama eğitimi programlarından sertifika yani yetkinlik belgesi alınabilmesi için kursa gerekli katılımın sağlanması gerekmekte ve verilen eğitimlerden başarı ile geçilebilmesi gerekmektedir. Eğitim programı sonunda sağlanması gereken başarıya ulaşan kişiler, sertifikalarına sahip olarak yaşamlarına farklı alanlarda devam edebilmektedir.

Robotik Kodlama Eğitmenliği Çalışma Alanları

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı sonunda sahip olunan yetkinlik belgesi ile kişiler, kariyer planlaması yapabilmekte ve kendilerine yeni bir çalışma alanı yaratabilmektedir. Bu eğitim programlarına genellikle; lise, ilkokul ve okul öncesi öğretmenleri rağbet etmektedir. Çünkü bu kişiler, sahip olacakları belge sayesinde kendi mesleklerinin dışında robotik kodlama dersleri de verme imkânına sahip olmaktadır.

Robotik kodlamanın yapıldığı ve öğrencilere ders verildiği yerler şunlardır:

 • Okulöncesi, eğitim kurumları
 • Kreşler
 • Etüt merkezleri
 • Liseler
 • İlkokullar
 • Zekâ oyunu kurs merkezleri
 • Satranç merkezleri
 • Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri

Görüldüğü üzere robotik kodlama eğitimi farklı farklı yerlerde verilebilmektedir. Dolayısı ile bu yerlerde robotik üzerine eğitim verilebilmesi için yetkinlik sahibi olunması gerekmektedir.

Robotik kodlama eğitimi sertifika programı için başvuruda bulunacak olan kişilerde herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır ve bu eğitimi alan herkes, eğitimin verildiği kurum ve kuruluşlara başvuru yapabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir