Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Yaşam koçluğu sertifika programı, kişilerin yaşam koçluğu mesleğini icra edebilmesi için gerekli olan sertifikanın verildiği programlardır. Bu programlar sayesinde kişiler, kendi benliklerini ve algılarını geliştirebilmekte ve aynı zamanda kazandıkları yetkinlikler ile birlikte başkaların yaşamlarına da ışık tutabilmektedirler.  Yaşam koçu, kendisine danışmak amacıyla başvuruda bulunan kişilere sorular sorar ve bu kişilerce sorular yanıtlanır; böylelikle kişilerin kendi kendilerine doğru cevaplarını bulması sağlanır.

Yaşam koçluğu danışmanlığı, seanslar şeklinde gerçekleşmektedir ve her bir seansta danışanların bakış açıları ile birlikte farkındalıkları da gelişmektedir. Bu seanslar genellikle sohbet havasında geçmekte ve danışanların kendi kendilerine bir iç yolculuğa çıkması sağlanmaktadır. Dolayısı ile yaşam koçu ile danışan arasında direkt bir ilişkinin kurulması söz konusudur.

Yaşam koçluğu sertifika programı, kişilerin birer yaşam koçluğu danışmanı olabilmesi için gerekliğidir. Bir yaşam koçu danışmanlık ofisinin açılabilmesi ve hizmet verilebilmesi için gerekli olan ilk şart; ilgili sertifikanın alınmış olmasıdır. Bu nedenle bu eğitim programı, yaşam koçu olmak isteyen kişiler tarafından zorunludur.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Yaşam koçluğu sertifika programı bir eğitim programıdır ve bu program sonucunda katılım sağlayarak başarı sağlayan kişilere birer yetkinlik belgesi yani sertifika verilmektedir. Kişiler de bu sertifikalar aracılığı ile yaşamlarına profesyonel anlamda devam edebilmekte, yaşam koçluğu eğitimlerini başka insanlara verebilmekte ya da danışman olabilmektedir.

Yaşam koçluğunun eğitim programının amacı; verilen eğitimlerde bireylerin kendi kendilerine farkındalıklarını kazanması ve kendi yollarını belirleyebilecek bilince erişerek gerekli olan donanım ve bilince erişmesine aracılık etmektir. Yaşam koçluğu eğitim programlarına katılım sağlayan kişiler, bu eğitim programlarında koçluk için gerekli olan becerilerin neler olduğunu öğrenmekte, koçluk için gerekli olan becerileri uygulayabilir hale gelmekte ve tüm bunların sonunda ‘yaşam koçu’ unvanı almaktadır.

Yaşam koçluğu mesleğinde temel olarak danışan ve danışman olduğu için çoğunlukla psikolog ya da psikiyatrlık ile birbirlerine karıştırılmaktadır. Fakat yaşam koçluğunun psikolog olmakla ya da psikiyatr olmak ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bunlar tamamen birbirinden farklı olan çalışma alanlarıdır ve etkileri birbirinden oldukça farklıdır. Yaşam koçları, danışanlarının problemlerine denk düşecek şekilde doğru sorular sormakta ve danışanların kendi kendilerine bir farkındalığa erişmesine aracılık etmektedir. Dolayısı ile bir yaşam koçu için ‘yol arkadaşı’ benzetmesi yapmak daha doğru olmaktadır.

Yaşam Koçluğu Ne İşe Yarar?

Yaşam koçluğu sertifika programı, öncelikle kişilerin kendi farkındalıklarını kazanmasını sağlar. Bu sertifika programına katılım sağlayan kişiler, ,ilk önce kendi benliklerini keşfetmekte, kendi bilinçlerini güçlendirmekte, kendi farkındalıklarına incelikler katmakta ve yaşamı daha geniş bir pencereden ele alabilme yetisine sahip olmaktadır. Dolayı ile yaşam koçu olmayı hedefleyen kişileri ilk olarak kendilerine doğru sorular sormayı öğrenmekte ve bu sorulara verdikleri cevaplar ile yaşamlarında yeni pencereler açmaktadır. Tüm bunların ardından; gerekli olan yetilerin kazanılması ile birlikte yaşam koçu unvanı almış olan kişiler, başkalarının yaşamları için de yararlı hale gelebilmektedir. Sonuç olarak; yaşam koçluğu öncelikle insanın kendisinin farkındalık kazanmasına ve daha sonra da başka insanların farkındalık kazanmasına aracılık etmeye yaramaktadır.

Yaşam koçluğu, son yıllarda ülkemizde oldukça rağbet görmektedir ve yavaş yavaş kültürümüzdeki yerini almıştır. Yaşam koçluğu ile birlikte kişiler, kendi gelişimlerini sağlamak ile birlikte aynı zamanda bir kariyer planlaması da yapabilmektedir. Alınacak olan sertifika ile kişiler başka kişilere eğitimler verebilmekte ve danışmanlık yapabilmektedir. Yaşam koçluğu, insanların içsel bir yolculuğa çıkmasına aracılık etmekte, engellerin kaldırılmasında yeni pencereler açmaktadır. Dolayı ile kişiler bir gelişim ve farkındalık için yaşam koçluğu eğitimleri alınmalıdır.

Yaşam koçluğu sertifika programı eğitiminin amaçları genel olarak şunlardır:

 • Kişisel amaçları belirleyebilmek
 • Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine yardımcı olmak ve bunların hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
 • Kişilerin, yaşamlarında yer eden değerlerin önceliklerinin belirlenmesi
 • Kişilerin önemli durumlarda karar almalarını kolaylaştırmak ve doğru kararın alınmasına aracılık etmek
 • Kişilerin hayal ettiği yaşamı kurmalarına yardımcı olmak
 • Kişilerin iş yaşamlarında başarıya ulaşmasına aracılık etmek ve kariyer planlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlamak
 • Kişilerin insanlarla olan ilişkilerinin gelişmesine aracılık etmek
 • Kişilerin farklı pencerelerden bakabilmesini sağlamak ve farkındalıkların gelişmesine etki etmek
 • Kişilerin gündelik yaşamdaki streslerini azaltmak

Yaşam Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır?

Yaşam koçluğu sertifika programı, yetkilendirilmiş olan ve eğitim vermekte yetkin olan kişilerin bulunduğu yaşam koçluğu merkezleri tarafından düzenlenen eğitim programlarıdır. Bu eğitim programlarına kayıt olunması, derslere eksiksiz gidilmesi ve derslerde verilen eğitimlerde başarı sağlanması sonucunda kişilere birer yetkinlik belgesi yani sertifika verilmektedir. Dolayısı ile yaşam koçluğu sertifikası alınabilmesi için öncelikle yetkilendirilmiş olan bir kurumdan eğitim almak gerekmektedir.

Yaşam koçluğu sertifika programı için başvuruda bulunabilecek olan kişiler ise şunlardır:

 • Kendi yaşamlarının kontrolünü eline almak isteyen kişiler
 • Başkalarının kendisine uygun gördüğü yaşamı sürdüğüne inanan ve kendi yolunu çizmeye karar vermiş olan kişiler
 • Yaşam hedeflerini tanımlayamamış olan kişiler
 • Yaşam hedeflerine belirleyen fakat bu hedeflere nasıl ulaşacağı hakkında herhangi bir fikri olmayan, strateji geliştiremeyen kişiler
 • Hedeflerine ulaşmak için gerekli olan motivasyonu kendi kendilerine sağlayamayan kişiler
 • Kendini gerçekleştirmiş olan fakat bu noktada yaşanması gereken tatmini yaşamamış olan kişiler
 • Yaşamları ile ilgili olarak önemli ve ciddi kararlar almak zorunda olan kişiler ve bu karar verme aşamasında kendisinin yetersiz kaldığını düşünen kişiler
 • Her zaman değişmeye ve değişime açık olan, istekli kişiler

Yaşam Koçluğunun Çalışma Alanları?

Yaşam koçluğu sertifika programı, kişilerin benlik algılarının güçlenmesine ve yeni farkındalıklar kazanmasına aracılık etmektedir. Aynı zamanda bu kişiler, yani yaşam koçluğu eğitimini alarak belge sahibi olan kişiler, hayatlarına yaşam koçu olarak devam etme şansını yakalayabilmektedir. Böylelikle, alınacak olan bu eğitim ile birlikte kişiler öncelikle kendi yaşamlarının gidişatını değiştirebilmektedir.

Yaşam koçluğu mesleğinin çalışma alanları oldukça geniştir. İnsana dair olan hemen hemen her sorunun aşılması için yaşam koçlarından danışmanlık alınabilinmektedir. Kısacası yaşam koçluğu desteği alınabilecek durumlar şunlardır:

 • Sınav kaygısı ve stres
 • Ailevi ilişkilerde yaşanan problemler
 • İkili ilişkilerde yaşanan problemler
 • Kişilerin kendileri ile olan çatışması
 • Kişilerin sosyal yaşamdaki uyumsuzlukları
 • Kendini gerçekleştirme isteği
 • İş yaşamındaki anlaşmazlık ya da uyuşmazlıklar

Günümüz koşullarında değişimler hızlıdır ve insanların da bu hıza ayak uydurmaları gerekmektedir. Dolayısı ile insanlar, özel yaşamlarından iş yaşamlarına kadar her alanda değişime ayak uydurmak zorundadırlar ve bunu hızlı bir şekilde yapmak durumundadırlar. Bu sebeple, tüm bu değişimlerin söz konusu olduğu bir ortamda yaşanabilecek uyumsuzluklara karşı insanlar profesyonel olarak desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu noktada yaşam koçluğu, kişilere gereksinim duyduğu desteği sağlayabilmektedir. Çünkü yaşam koçluğu; kişilere bir yol haritası çizmelerine yardımcı olur ve kişilerin kendi amaçlarına giden yolu kendi kendilerine keşfetmesine aracılık eder.

Yaşam koçluğu genel olarak iki ana başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar:

1-Kişisel yaşam koçluğu

2-Mesleki yaşam koçluğu olmaktadır.

Kişisel yaşam koçluğunda genellikle ana konuları; kişilerin iletişim becerilerini güçlendirmek, ilişkilerini sağlamlaştırmak, motivasyon sağlamak ve farkındalık kazandırmaktır. Mesleki yaşam koçluğunda ise genellikle temel konular; kişilerin iş dünyalarındaki etkinliklerini arttırmak üzerine gelişmektedir. Sanattan spora, siyasetten finansa kadar her bir meslek grubunda yer alan kişiler, mesleki yaşam koçluğu seansları ile işlerindeki başarıları arttırabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir